สถานการณ์ราคา

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%


9,655

บาท/ตัน

มันสำปะหลังโรงงาน


2.75

บาท/กิโลกรัม

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3


44.85

บาท/กิโลกรัม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


11.51

บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน


4.52

บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economi

สภาพภูมิอากาศ

  • ท้องฟ้าแจ่มใส
    ลม 0 กม./ชม.
  • 24 °c
    ทิศ 0
  • 03 ก.ภ. 66 / 07:00
    ฝน 0 มม.
ที่มา : กรมอุตุวิทยา / www.tmd.go.th