สถานการณ์ราคา

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%


7,870

บาท/ตัน

มันสำปะหลังโรงงาน


2.29

บาท/กิโลกรัม

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3


53.03

บาท/กิโลกรัม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


8.8

บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน


10.77

บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economi

สภาพภูมิอากาศ

  • ท้องฟ้าแจ่มใส
    ลม 3 กม./ชม.
  • 20.7 °c
    ทิศ 110
  • 21 ม.ค. 65 / 07:00
    ฝน 0 มม.
ที่มา : กรมอุตุวิทยา / www.tmd.go.th