สถานการณ์ราคา

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%


9,964

บาท/ตัน

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3


44.37

บาท/กิโลกรัม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


10.92

บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน


5.33

บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economi

สภาพภูมิอากาศ

  • ฝนตกเล็กน้อย
    ลม 0 กม./ชม.
  • 27 °c
    ทิศ 0
  • 27 พ.ค. 66 / 07:00
    ฝน 5 มม.
ที่มา : กรมอุตุวิทยา / www.tmd.go.th