สถานการณ์ราคา

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%


13,268

บาท/ตัน

มันสำปะหลังโรงงาน


2.94

บาท/กิโลกรัม

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3


46.57

บาท/กิโลกรัม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


9.52

บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน


5.1

บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economi

สภาพภูมิอากาศ

  • ฝนตกปานกลาง
    ลม 3 กม./ชม.
  • 25.9 °c
    ทิศ 30
  • 02 ต.ย. 66 / 07:00
    ฝน 17 มม.
ที่มา : กรมอุตุวิทยา / www.tmd.go.th