สถานการณ์ราคา

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%


9,368

บาท/ตัน

มันสำปะหลังโรงงาน


2.66

บาท/กิโลกรัม

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3


45.86

บาท/กิโลกรัม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


9.22

บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน


4.91

บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economi

สภาพภูมิอากาศ

  • ฝนตกปานกลาง
    ลม 0 กม./ชม.
  • 25.9 °c
    ทิศ 0
  • 01 ต.ย. 65 / 07:00
    ฝน 15 มม.
ที่มา : กรมอุตุวิทยา / www.tmd.go.th