สถานการณ์ราคา

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%


9,436

บาท/ตัน

มันสำปะหลังโรงงาน


2.14

บาท/กิโลกรัม

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3


59.01

บาท/กิโลกรัม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


8.09

บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน


5.61

บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economi

สภาพภูมิอากาศ

  • ฝนตกเล็กน้อย
    ลม 0 กม./ชม.
  • 24.5 °c
    ทิศ 0
  • 17 เม.ย. 64 / 07:00
    ฝน 9.2 มม.
ที่มา : กรมอุตุวิทยา / www.tmd.go.th