สถานการณ์ราคา

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%


9,704

บาท/ตัน

มันสำปะหลังโรงงาน


3.08

บาท/กิโลกรัม

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3


43.75

บาท/กิโลกรัม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


10.7

บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน


5.58

บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economi

สภาพภูมิอากาศ

  • ท้องฟ้าแจ่มใส
    ลม 0 กม./ชม.
  • 25.9 °c
    ทิศ 0
  • 24 มีใค. 66 / 07:00
    ฝน 0 มม.
ที่มา : กรมอุตุวิทยา / www.tmd.go.th