สถานการณ์ราคา

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%


7,471

บาท/ตัน

มันสำปะหลังโรงงาน


2.08

บาท/กิโลกรัม

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3


48.84

บาท/กิโลกรัม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


7.76

บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน


6.83

บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economi

สภาพภูมิอากาศ

  • ฝนตกเล็กน้อย
    ลม 0 กม./ชม.
  • 24.5 °c
    ทิศ 0
  • 17 ก.ย. 64 / 07:00
    ฝน 6.8 มม.
ที่มา : กรมอุตุวิทยา / www.tmd.go.th