ชนิด Bulk Blending Fertilizer(ปุ๋ยผสม)

(+1MgO+3S)

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

  • พืชไร่ เช่น ฝ้าย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 40-70 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 20-35 กก./ไร่ โดยวิธีรองก้นหลุมก่อนปลูก ครั้งที่สองใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 20-35 กก./ไร่ ใส่เมื่อข้าวโพดหรือข้าวฟ่าง มีอายุประมาณ 30 วัน โดยวิธีโรยข้างแถวปลูก
  • ไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย มะละกอ องุ่น น้อยหน่า ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฝรั่ง มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย และส้ม ในระยะก่อนตกผลใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-3 กก./ต้น/ปี ขึ้นกับขนาดของต้นในปีหนึ่ง ๆ ควรใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง (ทุเรียน ส้ม ไม่ต้องพรวนดินกลบ)
  • พืชผัก เช่น กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักชี คึ่นฉ่าย ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง แตงกวา หอมพริก กระเทียม มะเขือ มะระ และ น้ำเต้า ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-60 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่าๆ กัน ครั้งแรกใส่ก่อนปลูก ครั้งที่สองใส่หลังปลูกแล้วประมาณ 25-30 วัน

ธาตุอาหารรอง / ธาตุอาหารเสริม

  • เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช
  • ช่วยสร้างโปรตีน ไขมัน วิตามิน และน้ำตาลในพืช
  • ส่งเสริมการนำธาตุฟอสฟอรัสไปสู่ลำต้น
  • ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์เหมาะสม

  • สร้างกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามินบีในพืช
  • ช่วยสร้างสี กลิ่น และน้ำมันในพืช
  • ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์